CSR

Miljö

För oss gäller det att minska riskerna för de produkter och material vi använder i verksamheten. Vi ska undvika de farliga ämnen som har eller kan leda till negativa effekter. Kontenta – allting cirkulerar, ingenting förgås. 

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentreprenörerna, Renova, Rangsells, Andersson recycling eller Sita. De är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001. Vid startmötet med respektive avfallsentreprenör går vi igenom avfallsfraktioner, uppmärkning och placering av containrar för att få processen så effektiv som möjligt.

Tikspac

TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på offentligt utvalda platser.

”Erlandsson Bygg är en stor och viktig samarbetspartner för Tikspac i Sverige. Erlandsson Byggs bidrag i vårt gemensamma CSR arbete för en renare publik miljö är av stor vikt”
- Stefan Arvidsson, VD

Medlemskap

Erlandsson bygg är medlem i CSR Västsverige, CSR Forum, Unga Jobb och UTI.

Barncancerfonden

Erlandsson är guld sponsor till Barncancerfonden sedan 2001.

”Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; Ett barn får en cancerdiagnos. Vi arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.”

 

Grunden BOIS

Erlandsson Bygg är Huvudsponsor till Grunden Bois sedan år 2000.

”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.”

Älvsborg FF

Älvsborg FF har startat ett projekt för asylsökande barn och ungdomar. Målsättningen är att bidra till en meningsfull fritid och integration. Erlandsson Bygg stöttar dessa barn och ungdomar med utrustning och kläder.