Erlandsson bygger om i koncern

Som ett led i att bli starkare och mer enhetligt som byggbolag fusionerar Erlandsson ihop två och säljer ett bolag i byggkoncernen. 

– Vi har haft en fantastisk tillväxt under de senaste åren men vi har också sett att bolagen varit sårbara och utvecklats åt olika håll. Det här är ett led i vår strategi för att fortsätta växa på ett hållbart sätt. 

Nu kan vi som ägare välja att bygga koncernen utifrån vår egen strategi och fokusera på projekt där vi kan bidra med vår kompetens redan i tidigt skede säger Kalle Erlandsson, ägare till Erlandsson Bygg.

Erlandsson Bygg fortsätter sin expansion. Målsättningen med den nya ledningsstrukturen är att ta tillvara på och vidareutveckla företagets tillväxt på ett hållbart sätt. Som ett första steg säljer ägarfamiljen sina ägardelar i Erlandsson Bygg AB, verksamt i Västsverige och fusionerar bolagen Mitt och Dalarna.

– Genom att sälja Västsverige och slå ihop bolagen i koncernen kan vi nu dra nytta av det stora bolaget, nyttja synergier och arbeta fram det värdering styrda bolag ägaren vill utan att några bolag går sina egna vägar. Vi har haft  en tid i flera bolag där sårbarheten visat sig och nu bygger vi ihop, blir starkare och drar åt samma håll, säger Jennie Sahlsten VD och Koncernchef för Erlandsson Byggkoncernen.

5 juli frånträder familjen Erlandsson, Erlandsson Bygg AB (Väst). Under ett år lånar köparna namnet Erlandsson Bygg AB. 

Kontakt

Jennie Sahlsten,
VD & Koncernchef Erlandsson Byggkoncern
070-189 00 30

karta_EBKon.jpg

Ny koncernchef och VD för Erlandsson Bygg

jennie.jpg

Jennie Sahlsten tillträder som vd och koncernchef för Erlandsson Byggkoncernen. Samtidigt väljer nuvarande vd Markus Brink att fokusera på sin roll som regionchef för Erlandsson Bygg i Väst.

– Vi har haft en fantastisk tillväxt under de år som Markus varit vd. Det här är ett led i vår strategi för att fortsätta växa på ett hållbart sätt och knyta ihop koncernen. Det är också roligt att kunna visa att vårt mångfaldsarbete leder till konkreta resultat då vi blir det första stora svenska byggbolaget med en kvinnlig koncernchef, säger Carl-Johan Erlandsson, vVD Erlandsson Holding, i pressmeddelandet.

Jennie Sahlsten har tidigare jobbat på NCC och kommer närmast från posten som vd för kommunala Enköpings Hyresbostäder. Hon tillträdde som vice vd på Erlandsson 1 april 2018.

– Erlandsson Bygg fortsätter sin expansion. Målsättningen med den nya ledningsstrukturen är att ta tillvara på och vidareutveckla företagets enorma tillväxt på ett hållbart sätt.
Jag är väldigt tacksam för att få den här rollen. Det här är en perfekt möjlighet för mig att ta tillvara på mina erfarenheter från både kund- och entreprenörssidan för att fortsätta utveckla Erlandsson Bygg som ett värderingsstyrt byggföretag med starka rötter inom kvalitet, samverkan och hållbarhet, säger Jennie Sahlsten.

Markus Brink kommer att nu att fokusera på att ta tillvara på den stora efterfrågan som finns i Västsverige.

– Vår resa fortsätter. När jag tillträdde som vd 2007 omsatte vi 185 miljoner och idag omsätter koncernen drygt 5 miljarder. Bara Väst omsätter nu 2 miljarder och vårt mål är att dubblera omsättningen på fyra år och då behöver jag fokusera här i väst säger Markus Brink.

Vi kommer att behöva hitta fler Erlandssonare vilket är en förutsättning för att växa. Jennie Sahlsten kommer att fortsätta arbetet som vi har påbörjat och det gläder mig oerhört mycket att vi nu har en kvinnlig koncernchef som håller i rodret på vår framtida resa, avslutar Markus Brink.

Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB bygger hållbart boende för äldre i Särö

Erlandsson Bygg och Eksta ska tillsammans skapa ett nytt äldreboende i Särö utanför Göteborg med 80 lägenheter och inbjudande gemensamhetsytor. Avtalet är värt 175 miljoner kronor och boendet ska vara färdigt för inflyttning sommaren 2020.

– Tillsammans ska vi skapa en hållbar trivsam miljö för de äldre i Särö. Det är de boendes trivsel och nöjdhet som är i fokus och målet med projektet. Själva huset byggs enligt passivhuskriterierna med stort inslag av solenergi, helt i linje med hur vi brukar bygga, säger Christer Kilersjö VD på Eksta Bostads AB.

Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB bygger hållbart boende för äldre i Särö.jpg

Projektet kommer att bedrivas som Totalentreprenad i Partnering, vilket innebär en nära samverkan av alla inblandade redan från start.

– I en partneringprocess bidrar alla med sin kompetens och arbetar utifrån projektets bästa, säger Henrik Bratt Affärsområdeschef på Erlandsson Bygg. Det är i projekt som dessa, där Eksta redan i förfrågningsunderlaget skapat de bästa förutsättningarna, vi verkligen kan skapa det bästa för projektet utifrån projektets unika förutsättningar.

Det tidigare äldreboendet i Särö Bukärrsgården kommer att förädlas om till vanliga bostäder och därför är tiden viktig i projekt eftersom huset måste vara inflyttningsklart redan juni 2020. Genom att bygga ett helt nytt större anpassat äldreboende kan omsorgsverksamheten drivas med bättre kvalité för de boende. Att sedan befintliga Bukärrsgården kan förädlas till vanliga lägenheter ger ett välbehövligt tillskott av hyresrätter i Särö.

– Det känns riktigt bra att få igång projektet med nytt boende för de äldre här i Särö eftersom det finns ett stort behov, fortsätter Christer Kilersjö. Vi kommer fokusera på att vara klara på inflyttningsdagen och att tillsammans med Erlandsson Bygg och övriga partners arbeta fram ett äldreboende med fokus på kvalitet, gestaltningen och energiteknik. Gestaltningen kommer ge extra tillskott i den fina miljön som både är modern och igenkännbar.

Erlandsson vinner order på 510 miljoner kronor - Stockholmsskolor

Två skolor i Stockholmsområdet Sollentuna ska byggas för totalt 510 miljoner kronor. Erlandsson har vunnit uppdraget, som kommer att ge plats för 1470 skolbarn till 2020.

Den rekordstora ordern tecknades fredagen den 29 juni. Produktionsstart sker under juli och Sollentuna kommun bjuder in till första spadtag för båda skolorna i augusti.

Töjnaskolan har plats för 770 barn från förskoleklass till årskurs nio. Projektet uppförs som utförandeentreprenad och rymmer även en fullstor idrottshall. Ordervolymen är 275 MSEK.

Gärdesskolan är upphandlad som ett samverkansprojekt och övergår nu i fas två efter avslutad projektering.  Skolan är ca 8000 kvm och ska rymma 700 barn, också från förskoleklass till årskurs nio. Den uppskattade volymen är 235 MSEK.

Erlandsson får jätteorder 500M Stockholmskolor.jpg

– Vi är stolta över att få bygga dessa två stora skolor som kommer att ha en så stor betydelse för så många. En hel generation Sollentunabor skolas i hållbara och kvalitativa skolor som Erlandsson bygger, säger Erik Åredal, VD för byggföretaget i Stockholm, i pressmeddelandet.

- Extra roligt är att Gärdesskolan byggs i en samverkansentreprenad där vi tillsammans med Sollentuna kommun har arbetat fram förutsättningarna samt utförandet av skolan.

Båda projekten byggs enligt Miljöbyggnad Silver och ska stå klara under sommaren 2020.

Miljonprojektet – Största på 30 år

Tillsammans skapar vi bättre resultat!

Erlandsson Bygg i tidig samverkan med Väsbyhem ger förutsättningar för att skapa bostäder och förskola med fokus på hållbarhet, Svanenmärkning och en god driftsekonomi. I samverkan och partnering  skapar vi värde.

Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.

Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.

2018-06-21 - Miljonprojektet - Största på 30 år.png
– Vi är mycket glada över att Väsbyhem har valt oss som samarbetspart i detta projekt. Genom att Erlandsson är med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara bostäder till låga produktionskostnader.
I det här sättet att arbeta tar vi tillvara på allas kompetenser redan från start och kan skapa bättre projekt utifrån varje projekts unika förutsättningar.

- Mattias Holm, ansvarig affärsområdeschef på Erlandsson Bygg


Det första spadtaget som signalerar starten för bygget och samarbetet togs den 14 juni av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Erlandsson bygger i Grimsta åt Svenska Bostäder

Erlandsson Bygg får i uppdrag att bygga fler hyreslägenheter i kvarteret Silvret i Grimsta, Vällingby, åt Svenska Bostäder. Projektet består totalt av 113 hyreslägenheter med en boyta på 11.700 kvm fördelat på ett punkthus i tio våningar och ett lamellhus i fem våningar. Dessa ska vara färdigställda i augusti 2020. Ordervärdet är cirka 220 Mkr.

2018-06-20 Grimsta, Svenska bostäder.jpg
- Vi är mycket stolta över uppdraget, det är ett viktigt projekt som ligger rätt i tiden. Vi ser Svenska Bostäder som en långsiktig beställare och samarbetspartner, med detta projekt fördjupar vi vårt samarbete ytterligare.

— Magnus Zetterlund, ansvarig affärsområdeschef för båda projekten.

Jennie Sahlsten tillträder som vice VD

jennie.jpg

Den 1 april 2018 tillträder Jennie Sahlsten som ny vice VD för Erlandsson Bygg AB. 

Jennie kommer närmast från Enköpings Hyresbostäder där hon har haft VD posten sedan juni 2015. Dessförinnan ansvarade hon för marknadsutveckling på NCC Construction Sverige AB. 

Jennie Sahlsten är bland annat även ordförande i Byggherrarnas arbetsgrupp, NUG, som hanterar upphandlings- och genomförandeformer och sitter med i de allmännyttiga bostadsföretagens vd-råd.

VD Markus Brink är mycket nöjd över att ha kunnat rekrytera Jennie till Erlandsson. 

Erlandsson Bygg har ökat sin omsättning med 30% mellan 2015 och 2016 och fortsätter att klättra i listan av största byggföretag i Sverige och Norden. 

­– Vår tillväxt bygger på en långsiktig strategi som är starkt värderingsdriven. Vi har alltid haft personalen i fokus och delar denna inställning med Jennie som utförde ett fantastiskt arbete på EHB. Vi ser framemot att välkomna Jennie som Erlandssonare, säger han. 

Vice VD tjänsten kommer att utgå från koncernens huvudkontor i Kungsbacka söder om Göteborg.