Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB bygger hållbart boende för äldre i Särö

Erlandsson Bygg och Eksta ska tillsammans skapa ett nytt äldreboende i Särö utanför Göteborg med 80 lägenheter och inbjudande gemensamhetsytor. Avtalet är värt 175 miljoner kronor och boendet ska vara färdigt för inflyttning sommaren 2020.

– Tillsammans ska vi skapa en hållbar trivsam miljö för de äldre i Särö. Det är de boendes trivsel och nöjdhet som är i fokus och målet med projektet. Själva huset byggs enligt passivhuskriterierna med stort inslag av solenergi, helt i linje med hur vi brukar bygga, säger Christer Kilersjö VD på Eksta Bostads AB.

Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB bygger hållbart boende för äldre i Särö.jpg

Projektet kommer att bedrivas som Totalentreprenad i Partnering, vilket innebär en nära samverkan av alla inblandade redan från start.

– I en partneringprocess bidrar alla med sin kompetens och arbetar utifrån projektets bästa, säger Henrik Bratt Affärsområdeschef på Erlandsson Bygg. Det är i projekt som dessa, där Eksta redan i förfrågningsunderlaget skapat de bästa förutsättningarna, vi verkligen kan skapa det bästa för projektet utifrån projektets unika förutsättningar.

Det tidigare äldreboendet i Särö Bukärrsgården kommer att förädlas om till vanliga bostäder och därför är tiden viktig i projekt eftersom huset måste vara inflyttningsklart redan juni 2020. Genom att bygga ett helt nytt större anpassat äldreboende kan omsorgsverksamheten drivas med bättre kvalité för de boende. Att sedan befintliga Bukärrsgården kan förädlas till vanliga lägenheter ger ett välbehövligt tillskott av hyresrätter i Särö.

– Det känns riktigt bra att få igång projektet med nytt boende för de äldre här i Särö eftersom det finns ett stort behov, fortsätter Christer Kilersjö. Vi kommer fokusera på att vara klara på inflyttningsdagen och att tillsammans med Erlandsson Bygg och övriga partners arbeta fram ett äldreboende med fokus på kvalitet, gestaltningen och energiteknik. Gestaltningen kommer ge extra tillskott i den fina miljön som både är modern och igenkännbar.

Erlandsson vinner order på 510 miljoner kronor - Stockholmsskolor

Två skolor i Stockholmsområdet Sollentuna ska byggas för totalt 510 miljoner kronor. Erlandsson har vunnit uppdraget, som kommer att ge plats för 1470 skolbarn till 2020.

Den rekordstora ordern tecknades fredagen den 29 juni. Produktionsstart sker under juli och Sollentuna kommun bjuder in till första spadtag för båda skolorna i augusti.

Töjnaskolan har plats för 770 barn från förskoleklass till årskurs nio. Projektet uppförs som utförandeentreprenad och rymmer även en fullstor idrottshall. Ordervolymen är 275 MSEK.

Gärdesskolan är upphandlad som ett samverkansprojekt och övergår nu i fas två efter avslutad projektering.  Skolan är ca 8000 kvm och ska rymma 700 barn, också från förskoleklass till årskurs nio. Den uppskattade volymen är 235 MSEK.

Erlandsson får jätteorder 500M Stockholmskolor.jpg

– Vi är stolta över att få bygga dessa två stora skolor som kommer att ha en så stor betydelse för så många. En hel generation Sollentunabor skolas i hållbara och kvalitativa skolor som Erlandsson bygger, säger Erik Åredal, VD för byggföretaget i Stockholm, i pressmeddelandet.

- Extra roligt är att Gärdesskolan byggs i en samverkansentreprenad där vi tillsammans med Sollentuna kommun har arbetat fram förutsättningarna samt utförandet av skolan.

Båda projekten byggs enligt Miljöbyggnad Silver och ska stå klara under sommaren 2020.

Miljonprojektet – Största på 30 år

Tillsammans skapar vi bättre resultat!

Erlandsson Bygg i tidig samverkan med Väsbyhem ger förutsättningar för att skapa bostäder och förskola med fokus på hållbarhet, Svanenmärkning och en god driftsekonomi. I samverkan och partnering  skapar vi värde.

Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.

Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.

2018-06-21 - Miljonprojektet - Största på 30 år.png
– Vi är mycket glada över att Väsbyhem har valt oss som samarbetspart i detta projekt. Genom att Erlandsson är med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara bostäder till låga produktionskostnader.
I det här sättet att arbeta tar vi tillvara på allas kompetenser redan från start och kan skapa bättre projekt utifrån varje projekts unika förutsättningar.

- Mattias Holm, ansvarig affärsområdeschef på Erlandsson Bygg


Det första spadtaget som signalerar starten för bygget och samarbetet togs den 14 juni av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.

Erlandsson bygger i Grimsta åt Svenska Bostäder

Erlandsson Bygg får i uppdrag att bygga fler hyreslägenheter i kvarteret Silvret i Grimsta, Vällingby, åt Svenska Bostäder. Projektet består totalt av 113 hyreslägenheter med en boyta på 11.700 kvm fördelat på ett punkthus i tio våningar och ett lamellhus i fem våningar. Dessa ska vara färdigställda i augusti 2020. Ordervärdet är cirka 220 Mkr.

2018-06-20 Grimsta, Svenska bostäder.jpg
- Vi är mycket stolta över uppdraget, det är ett viktigt projekt som ligger rätt i tiden. Vi ser Svenska Bostäder som en långsiktig beställare och samarbetspartner, med detta projekt fördjupar vi vårt samarbete ytterligare.

— Magnus Zetterlund, ansvarig affärsområdeschef för båda projekten.

Jennie Sahlsten tillträder som vice VD

jennie.jpg

Den 1 april 2018 tillträder Jennie Sahlsten som ny vice VD för Erlandsson Bygg AB. 

Jennie kommer närmast från Enköpings Hyresbostäder där hon har haft VD posten sedan juni 2015. Dessförinnan ansvarade hon för marknadsutveckling på NCC Construction Sverige AB. 

Jennie Sahlsten är bland annat även ordförande i Byggherrarnas arbetsgrupp, NUG, som hanterar upphandlings- och genomförandeformer och sitter med i de allmännyttiga bostadsföretagens vd-råd.

VD Markus Brink är mycket nöjd över att ha kunnat rekrytera Jennie till Erlandsson. 

Erlandsson Bygg har ökat sin omsättning med 30% mellan 2015 och 2016 och fortsätter att klättra i listan av största byggföretag i Sverige och Norden. 

­– Vår tillväxt bygger på en långsiktig strategi som är starkt värderingsdriven. Vi har alltid haft personalen i fokus och delar denna inställning med Jennie som utförde ett fantastiskt arbete på EHB. Vi ser framemot att välkomna Jennie som Erlandssonare, säger han. 

Vice VD tjänsten kommer att utgå från koncernens huvudkontor i Kungsbacka söder om Göteborg.