Miljonprojektet – Största på 30 år

Tillsammans skapar vi bättre resultat!

Erlandsson Bygg i tidig samverkan med Väsbyhem ger förutsättningar för att skapa bostäder och förskola med fokus på hållbarhet, Svanenmärkning och en god driftsekonomi. I samverkan och partnering  skapar vi värde.

Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.

Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.

2018-06-21 - Miljonprojektet - Största på 30 år.png
– Vi är mycket glada över att Väsbyhem har valt oss som samarbetspart i detta projekt. Genom att Erlandsson är med i tidigt skede kan vi säkerställa bra och hållbara bostäder till låga produktionskostnader.
I det här sättet att arbeta tar vi tillvara på allas kompetenser redan från start och kan skapa bättre projekt utifrån varje projekts unika förutsättningar.

- Mattias Holm, ansvarig affärsområdeschef på Erlandsson Bygg


Det första spadtaget som signalerar starten för bygget och samarbetet togs den 14 juni av Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande.