Västsvensk koncern från 1950-talet

Erlandsson Holding AB är en expansiv västsvensk företagskoncern och VD för bolaget är Tomas Erlandsson och vice VD är Carl-Johan Erlandsson. Byggmästare Karl-Erik Erlandsson grundade byggverksamheten redan 1950 i Kungsbacka. Det lilla byggföretaget har växt till en koncern bestående av företag verksamma inom byggentreprenad, mark och infrastruktur samt fastighetsutveckling. Huvudkontoret finns ännu idag kvar i Kungsbacka och koncernen som fortfarande ägs av familjen Erlandsson omsätter idag över 7,6 miljarder kronor. Affärsidén är att verka inom ett begränsat antal affärsområden genom gedigen kompetens och erfarenhet.

PDF-broschyr om Erlandsson

                                            Carl-Johan Erlandsson, vVD                                                 Tomas Erlandsson, VD

                                          Carl-Johan Erlandsson, vVD                                                 Tomas Erlandsson, VD

 

ENTREPRENAD

Infrastruktur

 

Fastighets-utveckling