CSR (Corporate Social Responsibility)

För oss handlar CSR och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för både människa, miljö och samhälle. Vi ska ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

På Erlandsson delar vi upp vårt samhällsansvar i tre delar; ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande

2.jpg

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Det handlar om att säkerställa att vi bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam och att vi därmed bidrar långsiktigt till att förbättra samhället.

Vi skriver ramavtal alternativt projektavtal med alla underentreprenörer, och de kontrolleras efter bedömning gentemot UC, Skatteverket och UE 2015.

Miljö ansvar

För oss gäller det att undvika de farliga ämnen i produktionen som har eller kan leda till negativa effekter för hälsa och miljö.

Våra restprodukter tas omhand av någon av de stora avfallsentre- prenörerna som också är certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001.

Cirka 95% av vårt restavfall kan återvinnas eller förbrännas vare sig vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss.

Socialt ansvar

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen.

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar och bakgrund. Ingen grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga på våra arbetsplatser.
Därför arbetar vi ständigt med säkerhet, jämställdhet, mångfald och trivsel.

 

Grunden BOIS

Erlandsson Bygg är Huvudsponsor till Grunden Bois sedan år 2000.

”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.”

Tikspac

TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på offentligt utvalda platser.

”Erlandsson Bygg är en stor och viktig samarbetspartner för Tikspac i Sverige. Erlandsson Byggs bidrag i vårt gemensamma CSR arbete för en renare publik miljö är av stor vikt”
- Stefan Arvidsson, VD

Medlemskap

Erlandsson bygg är medlem i CSR Västsverige, CSR Forum, Unga Jobb och UTI.

Älvsborg FF

Älvsborg FF har startat ett projekt för asylsökande barn och ungdomar. Målsättningen är att bidra till en meningsfull fritid och integration. Erlandsson Bygg stöttar dessa barn och ungdomar med utrustning och kläder.

Barncancerfonden

Erlandsson är guld sponsor till Barncancerfonden sedan 2001.

”Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; Ett barn får en cancerdiagnos. Vi arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.”

 

barn2018.jpg

Team Rynkeby

2001 fick en anställd på Rynkeby en väldigt bra, men lite ovanlig idé: att cykla till Paris för att samla in pengar till barn med cancer. 11 cyklister fick ihop 38 000 kr som skänktes till den lokala barncancerfonden och där med var en tradition född.

Team Rynkeby har vuxit för varje år och 2014 bestod det av mer än 1 100 motionscyklister och 285 serviceteam-medlemmar fördelat på 26 lokala lag från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna och Australien. Deltagarna betalar själva för samtliga omkostnader för cykelresan.

Genom åren har mer än 95 miljoner DKK samlats in i Norden. Ett bidrag som har lett till att 4 av 5 barn i dag överlever sin cancer.