Socialt ansvar

Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen.

Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängd på något sätt, och vi tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller kan ha olika funktionsförmågan.

Vårt externa sociala ansvar innefattar att se till att olika grupper inte diskrimineras. Det inbegriper också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Det kan vara genom att underlätta för våra anställda att volontera, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller att anställa människor som har svårt att få jobb.

framtidsmassa.jpg